Homepage

Bizler Sandoz’da insanların yaşamlarını iyileştirip uzatacak yeni yollar keşfediyor ve dünyadaki ...
Sandoz’da işimiz ilaçlara erişimi, tıbbi bilgilere erişimi ve tıbbi kapasiteyi geliştirmeye odaklıdır.

Explore Novartis

Sandoz’da tüm çalışanlar çeşitlilik ve dahiliyet prensibi ile yenilikçi ürünleri ve fikirleri hayata geçirmek için işbirliği içinde çalışır.